DH-Menjelang Hari Tuhan

MENJELANG HARI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 30:1-26
(Ayat 3) Hari itu sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat, hari dengan awan gelap; itu adalah saat bangsa-bangsa.

Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk menubuatkan hari penghukuman atas Mesir. Hari di mana Mesir akan dihancurkan dan orang-orang Mesir akan diserakkan dan dihamburkan ke semua negeri (ayat 26). Dan kerajaan Mesir tidak akan ada lagi.

Hari Tuhan adalah hari penghukuman. Hari Tuhan akan menimpa dunia ini. Tuhan sudah menyampaikan dan menubuatkan tentang hari Tuhan. Tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat singkat (Mat. 24).

Sebelum hari itu menimpa dunia ini, kita adalah gereja-Nya yang akan diangkat ke awan-awan permai untuk menjadi mempelai-Nya (1Tes. 4:17) dan hari Tuhan tidak menimpa kita.

Apa yang harus kita lakukan menjelang hari Tuhan?

MENJELANG HARI TUHAN, KITA HARUS HIDUP LEBIH DALAM LAGI DALAM PERSEKUTUAN DENGAN TUHAN (Ibr. 10:25).

Persekutuan dengan Tuhan akan membuat kita hidup dipimpin Tuhan, penyertaan-Nya akan semakin nyata. Dan kita hidup dalam perkenanan-Nya.

Tingkatkan juga persekutuan dengan teman-teman seiman, sehingga kita bisa saling membangun dan menasihatkan. Agar bila ada saudara kita lemah tidak sampai jatuh tergeletak tetapi kita bersama-sama saling menguatkan.

Jadilah 5 gadis bijak yang berjaga-jaga, hidup dalam persekutuan dengan Allah dan membawa minyak cadangan (minyak berbicara tentang pengurapan), sehingga pada waktu Sang Mempelai datang, kita masuk dalam pesta kawin Anak Domba.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan, saya mau hidup lebih intim lagi dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara seiman, sehingga dapat saling membangun dan menguatkan menjelang datangnya hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.