DH-Allah Setia Dan Adil

MERENDAHKAN DIRI

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tawarikh 20:1-37
(Ayat 3) Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa.

Mencari Tuhan dan berpuasa adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah-Nya dan berseru-seru kepada Tuhan. Dan mengingatkan Tuhan akan janji-janji-Nya.

Dalam masa pemerintahannya, Yosafat mendapat ancaman serangan dari bani Moab dan bani Amon. Jumlah laskar mereka kuat dan besar. Ketakutan melingkupi Yosafat akibat serangan tersebut.

Yosafat memerintahkan kepada rakyat untuk merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Mereka berpuasa, mencari Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan dan mengingatkan Tuhan akan janji-janji-Nya.

Semua yang Yosafat lakukan membuat Tuhan menolong mereka. Dan Tuhan bertindak. Tuhan yang berperang ganti mereka. Tuhan memberi kemenangan atas musuh-musuh mereka.

Hal ini juga yang harus kita lakukan, yaitu merendahkan diri dengan berpuasa dan mencari wajah Tuhan. Apapun pergumulan kita, Tuhan pasti bertindak. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Dan memberikan kita kemenangan.

TUHAN PASTI MENOLONG DARI PERGUMULAN BILA KITA MERENDAHKAN DIRI DENGAN BERPUASA DAN MENCARI TUHAN.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Mengapa saya harus merendahkan diri di hadapan Tuhan?
  2. Bagaimana saya harus merendahkan diri?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )