MINTALAH KEPADA TUHAN

DH-Roh Ruhan Memberi Kuasa

Zakharia 10:1-12
(Ayat 1) Mintalah hujan dari pada Tuhan pada akhir musim semi! Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikan-Nya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang.

Tuhan menjanjikan hujan lebat kepada setiap orang yang meminta kepada-Nya. Hujan berbicara tentang berkat. Tuhan ingin kita meminta kepada-Nya. Mintalah kepada-Nya maka akan diberikan kepadamu (Mat. 7:7).

Orang Israel lebih suka meminta petunjuk atau berkat kepada para terafim, juru tenung, dan para peramal (ayat 2). Padahal yang dikatakan oleh mereka adalah hampa dan sia-sia. Dengan berbuat demikian bangsa Israel semakin jauh dari Tuhan. Perbuatan mereka suatu kekejian di mata Allah.

Apakah kita pernah melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel. Meminta sesuatu kepada dukun, peramal ataupun orang pintar? Kalau pernah dilakukan kita harus minta ampun dan bertobat.

Sama seperti seorang anak yang meminta kepada bapanya. Demikian hendaknya kita minta kepada Allah sebagai Bapa kita di sorga. Bapa tidak akan memberi batu ketika kita meminta roti (Mat. 7:9-11). Tuhan pasti memberikan yang kita minta.

MINTALAH KEPADA TUHAN YANG SANGGUP MEMBERIKAN YANG KITA MINTA.

RENUNGKAN:

  • Kenapa Tuhan mau saya hanya meminta kepada-Nya?
  • Kenapa saya tidak boleh meminta berkat kepada pihak lain?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)