NASIHAT YANG TERBAIK

DH-Nasihat Yang Terbaik
2 Tawarikh 10:1-19
(Ayat 10) Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata: “Beginilah harus kaukatakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu: Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini, berilah keringanan kepada kami–beginilah harus kaukatakan kepada mereka: Kelingkingku lebih besar dari pada pinggang ayahku!”

Rehabeam diangkat menjadi raja menggantikan raja Salomo ayahnya. Dalam masa pemerintahannya, rakyat meminta keringanan pekerjaan yang memberatkan tanggungan mereka seperti yang sudah ditetapkan raja Salomo.

Rehabeam memiliki dua kubu penasihat. Para tua-tua yang mendampingi Salomo selama hidupnya dan orang-orang muda yang sebaya dengannya. Para tua-tua menyetujui permintaan rakyat tetapi orang-orang muda tidak menyetujui bahkan meminta Rehabeam untuk menambah beban tanggungan mereka.

Rehabeam menyetujui pendapat orang-orang muda. Akibat keputusannya, rakyat kecuali dari suku Yehuda kemudian mengangkat Yerobeam menjadi raja atas mereka. Maka pecahlah kerajaan Israel menjadi dua kerajaan.

Tidak semua nasihat baik atau berguna bagi kita. Kita harus bijaksana dalam menerima nasihat-nasihat yang diberikan. Jangan abaikan nasihat orang-orang tua, pengalaman mereka dapat kita pakai untuk kehidupan kita. Namun tidak semua nasihat orang-orang muda juga tidak baik.

MINTALAH ATAU BERTANYALAH KEPADA ALLAH, NASIHAT-NYA YANG TERBAIK BAGI KITA.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu melalui Rehabeam. Saya akan hati-hati dalam menerima nasihat orang. Berikan kepekaan untuk saya mendengar nasihat Tuhan, sebab hanya nasihat Tuhanlah yang terbaik bagi saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.