NUBUATAN PEMULIHAN

DH-Nubuatan Pemulihan
Zakharia 12:1-14
(Ayat 10) “Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung.”

Nubuatan Zakharia dalam ayat di atas bukan hanya nubuatan untuk pemulihan dan pertobatan bangsa Yahudi tetapi juga gambaran dari pertobatan setiap orang kepada Yesus di masa depan.

Roh pengasihan dan roh permohonan akan Allah curahkan. Kata “pengasihan” juga memiliki pengertian ‘kebaikan, kemurahan, kasih karunia’; semua itu menunjukkan bahwa pertobatan bukanlah pekerjaan manusia tetapi pertobatan datang dari Allah.

Pertobatan dan keselamatan Tuhan janjikan melalui kematian Yesus di kayu salib. Ia ditikam dan semua mata memandang kepada-Nya. Tetapi lewat kematian-Nya terbuka jalan pemulihan bagi setiap manusia yang percaya kepada-Nya (1 Tes. 4).

Oleh karena kebaikan dan kuasa Allah maka kita diselamatkan dari dosa dan neraka. Jadi keselamatan adalah murni inisiatif dan tindakan Allah bagi setiap orang sehingga jalan keselamatan terbuka bagi semua orang.

Roh pengasihan dan roh permohonan (terjemahan BIMK) memiliki pengertian hati yang suka mengasihi dan suka berdoa. Hal ini menunjuk kepada peranan Roh Kudus dalam diri orang-orang yang sudah bertobat dan diselamatkan.

ROH KUDUS AKAN MEMBUAT KITA MEMILIKI KASIH DAN SUKA BERDOA BILA HIDUP KITA DIPIMPIN OLEH-NYA.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib sehingga janji Tuhan untuk pemulihan digenapi. Roh Kudus pimpin hidup saya sehingga roh pengasihan dan roh permohonan ada dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.