DH-Jangan Sia-siakan Kesempatan Kedua

JANGAN SIA-SIAKAN KESEMPATAN KEDUA

HOP CHURCHDaily HOPe

Kisah Para Rasul 15:1-41 (Ayat 15:37-38) Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus; tetapi Paulus dengan tegas berkata, bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka.

Continue Reading
DH-Segala Kemuliaan Hanya Bagi Tuhan

SEGALA KEMULIAAN HANYA BAGI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Kisah Para Rasul 14:1-28 (Ayat 15) “Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya.

Continue Reading
DH-Ciri-Ciri Pengikut Kristus

CIRI-CIRI PENGIKUT KRISTUS

HOP CHURCHDaily HOPe

Kisah Para Rasul 11:1-30 (Ayat 26) Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.

Continue Reading
DH - Tugas Anak-Anak Tuhan

TUGAS ANAK-ANAK TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Kisah Para Rasul 10:1-48 (Ayat 22) Jawab mereka: “Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kaukatakan.”

Continue Reading
DH-Iman Yang Berbuah

IMAN YANG BERBUAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Kisah Para Rasul 9:1-43 (Ayat 36) Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita – dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah.

Continue Reading