DH-Bertobat Dan Percaya

BERTOBAT DAN PERCAYA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yesaya 4:1-6 (Ayat 2) Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput.

Continue Reading
DH-Hakim Bagi Bangsa-Bangsa

HAKIM BAGI BANGSA-BANGSA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yesaya 2:1-22 (Ayat 4) Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa; maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas; bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang.

Continue Reading
DH-Dosa Jadi Penghalang

DOSA MENJADI PENGHALANG

HOP CHURCHDaily HOPe

Yesaya 1:1-31 (Ayat 15) Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, Aku akan memalingkan muka-Ku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, Aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah.

Continue Reading
DH-Cinta Yang Di Meterai

CINTA YANG DI METERAI

HOP CHURCHDaily HOPe

Kidung Agung 8:1-14 (Ayat 6) Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan!

Continue Reading
DH-Jangan Sampai Menyesal

JANGAN SAMPAI MENYESAL

HOP CHURCHDaily HOPe

Kidung Agung 5:1-16 (Ayat 6) Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia, tetapi tak kutemui, kupanggil, tetapi tak disahutnya.

Continue Reading
DH-Kasih Tuhan Mengalir Dari Atas

KASIH TUHAN MENGALIR DARI ATAS

HOP CHURCHDaily HOPe

Kidung Agung 4:1-16 (Ayat 8) Turunlah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku, datanglah kepadaku dari gunung Libanon, turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul!

Continue Reading