DH-Makanan Rohani

MAKANAN ROHANI

HOP CHURCHDaily HOPe

Ibrani 5:1-14 (Ayat 13) Sebab barangsiapa masih memerlukan susu ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil.

Continue Reading
DH-Pedang Bermata Dua

PEDANG BERMATA DUA

HOP CHURCHDaily HOPe

Ibrani 4:1-16 (Ayat 12) Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pada pedang bermata dua mana pun; ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.

Continue Reading
DH-Fokus Dengan Hari Ini

FOKUS DENGAN HARI INI

HOP CHURCHDaily HOPe

Ibrani 3:1-19 (Ayat 13) Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan “hari ini”, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa.

Continue Reading
DH-Allah Mendidik

ALLAH MENDIDIK

HOP CHURCHDaily HOPe

Titus 2:1-15 (Ayat 12) Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini.

Continue Reading