PAKAI CARA TUHAN

DH-Pakai Cara Tuhan
Yosua 6:1-27
(Ayat 8) Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ketujuh orang imam, yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan, lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka.

Tuhan memberikan strategi untuk mengalahkan musuh dan merebut kota Yerikho kepada Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Strategi peperangan yang Allah berikan tidak umum, tidak masuk akal dan sangat aneh. Sepertinya bukan strategi peperangan.

Tuhan memerintahkan tujuh orang imam berjalan membawa tujuh sangkakala tanduk domba di depan tabut Allah dan meniupnya. Di depan para imam dan di belakang tabut Allah berjalan orang-orang bersenjata. Mereka tidak boleh bersuara sambil mengelilingi kota Yerikho.

Demikianlah dilakukan enam hari mengelilingi kota Yerikho. Dan pada hari ketujuh, tujuh kali mereka harus mengelilingi kota tersebut. Terakhir diiringi dengan sorak-sorai mengiringi suara sangkakala. Runtuhlah kota Yerikho. Bangsa Israel masuk serta mendudukinya.

Bangsa Israel tidak berperang. Mereka hanya taat mengikuti perintah Tuhan. Tuhan yang meruntuhkan tembok dan memberikan kemenangan kepada mereka.

Sering kali cara atau perintah Tuhan kepada kitapun tidak masuk akal dan aneh. Tetapi sesungguhnya, Tuhan hanya ingin melihat ketaatan dan kepercayaan kita kepada-Nya. Kalau kita ingin menang dalam setiap peperangan atau pergumulan yang harus kita lakukan hanya taat dan mengikuti semua perintah-Nya.

TUHAN MAU KITA PERCAYA DAN MELAKUKAN CARA-NYA WALAUPUN ANEH DAN TIDAK MASUK AKAL.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Bagaimana caranya supaya saya menang atas masalah?
  2. Apa yang harus saya lakukan bila cara Tuhan aneh dan tidak masuk akal?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )