PANGGILAN MENJADI HAMBA

DH-Panggilan Untuk Melayani

Amos 7:1-17
(Ayat 15) Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku: Pergilah, bernubuatlah terhadap umat-Ku Israel.

Amos bukan orang yang memiliki pendidikan formal. Ia hanya seorang peternak dan pemungut buah Ara, juga bukan seorang nabi (ayat 14). Tetapi Tuhan memanggil Amos menjadi hamba-Nya. Bernubuat melawan raja dan bangsa Israel yang akan dibuang. Sebuah pekerjaan yang tidak mudah yang harus dilakukan Amos.

Demikian juga dengan setiap anak Tuhan, dipanggil menjadi hamba Tuhan. Panggilan untuk menjadi terang, memberitakan kabar baik. Ada jalan dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus.

Jangan tolak atau keraskan hati terhadap panggilan Tuhan menjadi hamba. Tuhan punya berbagai cara untuk membuat kita menjadi hamba-Nya. Tetapi Tuhan mau kita dengan kerelaan hati meresponinya.

Tuhan akan menyertai kita dalam tugas panggilan-Nya. Kita akan dimampukan untuk menjadi terang bagi jiwa-jiwa. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk menjadi hamba Tuhan.

MENJADI HAMBA TUHAN BUKANLAH PILIHAN TETAPI PANGGILAN.

RENUNGKAN:

  • Apa panggilan Tuhan atas hidup saya?
  • Bagaimana meresponi panggilan Tuhan?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)