PEMBERONTAK

DH-Jangan Memberontak

Yehezkiel 12:1-28
(Ayat 2) Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak, yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak.

Pemberontak adalah orang yang tidak mau taat kepada pemimpin. Sikap dan perbuatannya berlawanan dengan pemimpin. Tetapi Allah menyampaikan bahwa pemberontak adalah orang yang punya mata tetapi tidak melihat dan orang yang punya telinga tetapi tidak mendengar.

Melihat dan mendengar bukan secara harafiah atau dalam pengertian yang sesungguhnya. Bukan tuli dan buta secara jasmani tetapi tidak taat dan tidak setia melakukan perintah Tuhan.

Melihat patung atau benda benda mati dan menyembah benda tersebut, mendengar suara atau perkataan Tuhan tetapi mereka tidak melakukannya. Inilah ciri-ciri seorang pemberontak, orang yang tidak mau mendengar dan melakukan kehendak Tuhan.

Kalau kita juga tidak mau melihat kebenaran atau firman Tuhan dan tidak mau mendengar perkataan Tuhan, kita sudah menjadi seorang pemberontak, memberontak terhadap Allah. Pemberontak adalah musuh Allah dan tidak ada pemberontak yang hidupnya diberkati Tuhan. Kita harus bertobat dan minta ampun.

KITA MENJADI PEMBERONTAK KETIKA TIDAK MELIHAT DAN MENDENGAR PERINTAH TUHAN.

RENUNGKAN:

  • Seperti apa pemberontak di mata Tuhan?
  • Apa yang harus saya lakukan supaya tidak menjadi pemberontak?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)