PEMERINTAHAN BARU

DH-Pemerintahan Baru
Daniel 7:1-28
(Ayat 14) Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah.

Dunia beserta segala isinya akan berakhir. Dan akan ada dunia baru, di mana Tuhan sendiri yang akan memerintah sebagai raja segala raja dan kerajaan-Nya kekal. Daniel dalam suatu penglihatan di dalam mimpinya di tempat tidurnya diperlihatkan oleh Tuhan peristiwa yang akan terjadi kelak yaitu di akhir zaman.

Dalam penglihatannya, Daniel melihat empat binatang yang bentuknya aneh dan sangat mengerikan. Semua binatang tersebut melambangkan kuasa-kuasa kegelapan yang akan berkuasa atas dunia ini. Tetapi semuanya akan ditaklukkan oleh Tuhan. Yang Mahatinggi atau Allah kemudian memberikan kuasa sebagai raja kepada Anak-Nya yaitu Tuhan Yesus untuk memerintah atas segalanya.

Semua orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa akan tunduk kepada-Nya. Kerajaan Tuhan kekal selamanya. Tuhan Yesus kelak tidak hanya akan memerintah sebagai raja segala raja, tetapi Ia juga akan mengadili semua orang. Semua kitab-kitab akan dibuka dan semua akan diadili berdasarkan kitab kepercayaan-Nya. Tetapi mereka yang nama-namanya tercatum di dalam kitab kehidupan akan diselamatkan.

Kitab kehidupan adalah kitab yang berisi daftar nama orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dalam hidupnya. Merekalah yang akan diselamatkan dan memerintah bersama Tuhan kelak di bumi yang baru.

TETAPLAH PERCAYA DAN JADIKAN YESUS SEBAGAI TUHAN DAN JURUSELAMAT SEHINGGA NAMA KITA TETAP TERCANTUM DALAM KITAB KEHIDUPAN SAMPAI HARI PENGHAKIMAN.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan saya mau terus menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dalam hidup saya. Saya percaya kelak akan memerintah bersama Tuhan Yesus di bumi yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.