DH-Penyakit Kusta

PENYAKIT KUSTA

HOP CHURCHDaily HOPe

Imamat 13:1-59
(Ayat 3) Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta; kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis.

Imam adalah orang yang Tuhan tetapkan untuk membawa persembahan umat Tuhan. Tetapi ternyata tugas imam tidak hanya persembahan. Tuhan memberi tugas lain yaitu untuk memeriksa dan meneliti penyakit kusta pada umat Tuhan. Penyakit kusta yang ada pada saat itu berbeda dengan penyakit kusta yang sekarang.

Kusta dalam bahasa Ibrani “tsara’at” menunjuk pada beberapa penyakit kulit yang rumit. Penyakit ini menular dan berbahaya. Mereka yang terkena penyakit kusta akan dianggap najis. Penyakit kusta ini sulit dideteksi maka Tuhan memberi beberapa prosedur bagi para imam dalam mendeteksi atau mendiagnosa dan menyatakan seseorang terkena atau tidaknya penyakit tersebut.

Bagi mereka yang terjangkit penyakit kusta harus diasingkan dan tidak boleh berada bersama umat Tuhan yang lain. Penyakit kusta membuat seseorang najis dan diasingkan baik dari sesamanya maupun dari Tuhan.

Mungkin kita tidak terkena penyakit kusta secara jasmani. Tetapi sesungguhnya kalau hidup kita jauh dari Tuhan dan juga jauh dari sesama maka kita sedang terjangkit penyakit kusta juga yaitu kusta rohani. Kita sebagai imam dalam Perjanjian Baru melalui penebusan Kristus, harus mendeteksi kehidupan kita, apakah ada kusta rohani yang membuat hidup kita jauh dari Tuhan dan sesama. Kalau ada kita harus sembuhkan penyakit tersebut.

PENYAKIT KUSTA ROHANI DAPAT DISEMBUHKAN MELALUI PEMULIHAN KEMBALI HUBUNGAN DENGAN TUHAN. Kita harus cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi melalui doa, membaca Firman Tuhan, beribadah dan dalam bersekutu dengan teman-teman seiman maka penyakit kusta rohani dapat disembuhkan.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Apakah saya kena penyakit kusta?
  2. Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan dan sesama?
DOA :
( Apa yang Tuhan sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )