PERAYAAN HARI-HARI RAYA

DH-Perayaan Hari-hari Raya
Imamat 23:1-44
(Ayat 2) Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang Kutetapkan, adalah yang berikut.

Allah menetapkan hari-hari raya bagi umat-Nya yang wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Tujuan utama dari pelaksanaan hari-hari raya tersebut adalah untuk mengajarkan umat-Nya tentang perbuatan Tuhan yang ajaib di masa lalu.

Perayaan hari-hari raya umat-Nya berpusat kepada Tuhan yang telah membebaskan dan memberkati umat-Nya. Motivasi perayaan tersebut adalah bersyukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan.

Perayaan hari raya dilakukan dalam bentuk Pertemuan Kudus atau peribadahan kepada Allah. Hari-hari raya yang Tuhan minta untuk diperingati, semua itu difokuskan pada Tuhan.

Hari-hari raya yang Tuhan tetapkan bagi umat-Nya adalah:

  • Paskah dan Roti Tidak Beragi (ayat 5-8), memperingati pembebasan dari perbudakan di Mesir.
  • Hasil Pertama dan Pentakosta (ayat 9-22), mengucapkan rasa syukur atas hasil panen yang diakui sebagai berkat Tuhan.
  • Peniupan Serunai (ayat 23-25), perayaan Tahun Baru yang mengungkapkan sukacita dan syukur kepada Tuhan.
  • Hari Pendamaian (ayat 26-32), saatnya merendahkan diri dan memulihkan hubungan dengan Tuhan.
  • Pondok Daun (ayat 33-43), memperingati bimbingan Tuhan saat bangsa Israel mengembara di padang gurun.

SEMUA HARI RAYA HARUS MEMPUNYAI ARTI BAHWA SEBAGAI MANUSIA KITA HARUS SADAR BAHWA KITA BERGANTUNG PADA TUHAN.

Kita wajib memperingati dan merayakan hari-hari raya khususnya yang berhubungan dengan kerohanian. Hari Natal, Jumat Agung, Kenaikan Tuhan dan hari perayaan lainnya. Semuanya untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan baik dan kasih-Nya melimpah atas kita.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Hari Raya apa yang memiliki arti bagi saya?
  2. Mengapa Tuhan meminta umat-Nya untuk merayakan hari-hari raya?
DOA :
( Apa yang Tuhan sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )