DH-Penyesalan Datang Belakangan

PERBUATAN KEJI

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Tawarikh 28:1-27
(Ayat 3) Ia membakar juga korban di Lebak Ben-Hinom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel.

Kata “keji” memiliki pengertian kejam atau jahat. Perbuatan keji adalah perbuatan yang kejam atau jahat dan menyakitkan. Raja Ahas melakukan perbuatan keji di mata Tuhan. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan.

Ia membuat patung-patung penyembahan berhala. Membakar korban di bukit-bukit pengorbanan. Bahkan memberikan anaknya untuk dibakar sebagai korban dalam api.

Semua yang dilakukan Ahas merupakan perbuatan keji di mata Tuhan. Tuhan kemudian menyerahkan Ahas dan kerajaannya ke dalam tangan raja Aram dan raja Israel. Semua barang milik raja Ahas dirampas.

Kita sebagai anak Tuhan mungkin tidak melakukan perbuatan keji dengan menyembah berhala. Tetapi sesungguhnya ketika tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan, kita sudah melakukan perbuatan keji di mata Tuhan. Jadikanlah Tuhan yang utama dalam kehidupan kita.

KETIKA KITA TIDAK MENJADIKAN TUHAN YANG UTAMA SESUNGGUHNYA KITA SUDAH MELAKUKAN PERBUATAN KEJI DI MATA TUHAN.

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Apa perbuatan keji di mata Tuhan?
  2. Apa yang harus saya lakukan ketika melakukan perbuatan keji?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )