PERGI DAN HASILKAN BUAH

DH-Pergi Dan Hasilkan Buah
Yohanes 15:1-27
(Ayat 16) Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu.

Setiap kita, kalau bisa menjadi murid Tuhan karena Tuhan telah memilih kita. Sebagai murid ada tugas yang harus kita lakukan, yaitu pergi dan menghasilkan buah. Pergi artinya berangkat atau keluar dari kediaman, rumah, tempat tinggal atau rasa nyaman kita.

Pada saat kita pergi dan melakukan tugas kita maka kita akan menghasilkan buah. Buah yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama.

Secara garis besar, ada 3 buah yang Tuhan minta dari setiap kita yaitu:

  • Buah pertobatan, yaitu perubahan sifat, karakter dan gaya hidup menjadi lebih baik dan semakin menyerupai Kristus.
  • Buah jiwa-jiwa, yaitu ada jiwa-jiwa yang diselamatkan yang kita bawa kepada Tuhan.
  • Buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan dan penguasaan diri (Gal. 5:22-23).

Tetapi bila kita tidak pergi dan menghasilkan buah maka kita akan dicampakkan seperti ranting yang tidak berbuah akan dicampakkan ke dalam dapur api dan dibakar.

ADA JANJI YANG TUHAN BERIKAN PADA SAAT KITA PERGI DAN MENGHASILKAN BUAH, YAITU APA YANG KITA MINTA KEPADA BAPA DI DALAM NAMA YESUS AKAN DIBERIKAN KEPADA KITA.

Haleluya! Puji Tuhan, mari pergi dan menghasilkan buah.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan saya pergi dan menghasilkan buah. Tuntun, pimpin dan sertai saya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.