PERHENTIAN TERAKHIR

DH-Perhentian Terakhir
Bilangan 34:1-29
(Ayat 2) Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya.

Allah menjelaskan kepada Musa mengenai batas-batas Tanah Perjanjian yang akan Allah berikan kepada bangsa Israel. Bagi bangsa Israel, penjelasan Allah mengenai batas-batas tanah ini memberikan sebuah pengharapan akan tibanya suatu masa pemenuhan janji Allah. Suatu masa perhentian dari keletihan pengembaraan di padang gurun.

Pengembaraan bangsa Israel di padang gurun merupakan gambaran dari pengembaraan setiap kita sebagai anak-anak Allah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tanah Perjanjian merupakan tempat perhentian terakhir bangsa Israel yang merupakan gambaran Sorga atau bumi baru bagi anak-anak Allah.

Kehidupan dalam dunia ini hanyalah padang gurun yang harus dijalani setiap manusia. Ada masanya kehidupan di dunia ini akan berakhir yaitu ketika kita mencapai garis akhir atau kematian. Kematian adalah pintu gerbang dari suatu kehidupan yang baru.


SORGA ATAU PERHENTIAN TERAKHIR, TUHAN SIAPKAN BAGI ANAK-ANAK TUHAN YANG DALAM PENGEMBARAANNYA DI PADANG GURUN TETAP MENJAGA DAN MEMELIHARA IMAN SAMPAI GARIS AKHIR


Ada dua kehidupan yang nanti akan menanti setelah kematian yaitu dapur api atau neraka dan Kerajaan Bapa atau Sorga (Mat.13:41-43) atau bumi yang baru (Wah. 21). Sorga atau perhentian terakhir, Tuhan siapkan bagi anak-anak Tuhan yang dalam pengembaraannya di padang gurun tetap menjaga dan memelihara iman sampai garis akhir (2 Tim. 4:7).

Untuk bisa masuk dalam perhentian terakhir, kita harus menjadi generasi yang lahir di padang gurun. Generasi yang siap berperang dan merebut Tanah Perjanjian atau janji-janji Allah dengan menjaga dan memelihara iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan… saya akan terus menjaga iman percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dalam hidup saya sehingga saya masuk dalam perhentian terakhir bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.