PERKATAAN TUHAN

DH-Jangan Tambahi Atau Kurangi Firman Allah

Yeremia 19:1-15

(Ayat 15) "Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah Kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataan-Ku."

Allah murka kepada bangsa Israel karena mereka tidak mau mendengar perkataan Allah. Sekalipun Allah sudah memberitahukan malapetaka yang akan terjadi jika mereka tidak melakukannya.

Allah murka karena mereka keras kepala. Bangsa Israel telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi baal dan membakar anak mereka sebagai persembahan kepada baal.

Perbuatan mereka sangat jahat di mata Allah, sangat melukai hati Allah. Sehingga Allah murka dan menghukum mereka, Allah menghancurkan kota-kota di Israel.

Sampai saat ini perkataan Allah masih terus disampaikan kepada kita sebagai anak Tuhan. Disampaikan melalui firman Tuhan. Kita harus dengar dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita hidup dalam kasih karunia dan berkat Tuhan.

DENGAR PERKATAAN TUHAN DAN LAKUKAN SEHINGGA KITA HIDUP DALAM BERKAT TUHAN.

RENUNGKAN:

  • Mengapa saya harus mendengar dan melakukan perkataan Tuhan?
  • Bagaimana saya mengetahui perkataan Tuhan?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini?)