PERMULAAN BARU

DH-Permulaan Baru
Kolose 1:1-29
(Ayat 14) Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.

Pengampunan merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan manusia dan manusia juga sadar akan pentingnya pengampunan. Tanpa pengampunan kita tidak dapat memiliki hubungan yang baik, baik dengan sesama manusia maupun dengan Allah. Tuhan Yesus ketika berkhotbah di bukit mengajarkan Doa Bapa Kami: “… ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami …” (Mat. 6:11-12).

Tuhan Yesus menegaskan salah satu hal yang pokok bagi kehidupan kita adalah pengampunan karena berkaitan dengan kehidupan di dunia dan Kerajaan Surga. Keduanya dipadukan dalam kehendak Bapa yang berkata “jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga”. Paulus menegaskan pengajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan.


PENGAMPUNAN ADALAH PERMULAAN BARU UNTUK HIDUP SESUAI DENGAN KERAJAAN ALLAH, TUHAN KITA YESUS KRISTUS


Pengampunan yang Tuhan Yesus berikan adalah pengampunan dosa yang berakibat kita dibebaskan dari kerajaan kegelapan dan dipindahkan ke dalam Kerajaan Terang. Pengampunan adalah permulaan baru untuk hidup sesuai dengan Kerajaan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus.

Kerajaan kegelapan adalah kerajaan yang dikuasai oleh kuasa kegelapan yang dipimpin oleh Lucifer. Akhir dari pada kerajaan kegelapan adalah kebinasaan atau hukuman kekal di dalam dapur api. Orang yang mendiami kerajaan kegelapan adalah orang yang berbuat kejahatan dan tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat.

Kerajaan Terang adalah Kerajaan Surga, kerajaan di mana yang memerintah adalah Allah sendiri sebagai raja. Kerajaan Surga adalah tempat orang yang dibenarkan karena iman percaya kepada Yesus dan yang oleh-Nya kita memiliki penebusan dan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, kita bercahaya dalam Kerajaan Surga.

PENGAMPUNAN DOSA MERUPAKAN PERMULAAN BARU ATAU “NEW BEGINNING” BAGI KITA DI DALAM KASIH ANUGERAH-NYA.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih Tuhan, saya percaya pengampunan Tuhan tercurah atas saya dan saya hidup dalam permulaan yang baru di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.