RAJA DAMAI

DH-Raja Damai
Yesaya 11:1-16
(Ayat 10) Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa; dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia.

Alangkah indahnya hidup ini bila keadilan dan kedamaian dirasakan oleh semua orang. Tidak ada pertengkaran, permusuhan atau perselisihan di dalam kehidupan ini. Semua orang pasti akan berbahagia. Keadaan manusia yang sudah berdosa tidak memungkinkan untuk terciptanya suasana penuh kebahagiaan dan keadilan di muka bumi ini.

Hati manusia yang sudah tercemar dosa menimbulkan keinginan untuk melakukan dosa daripada mengikuti kehendak Tuhan (Markus 7:21). Yesaya menubuatkan tentang kedatangan Mesias yang akan membawa pemulihan atas manusia. Ia akan memulihkan semua manusia dan akan memerintah atas bangsa-bangsa di dunia.

Mesias yang dimaksud adalah Yesus Kristus keturunan Isai atau ayah Daud. Pemerintahan Yesus sangat berbeda dengan pemerintahan raja di dunia. Ia akan memerintah dengan keadilan, kebenaran dan kesetiaan. Dampak dari pemerintahan-Nya adalah kedamaian.

YESUS AKAN MENGUBAH PERMUSUHAN MENJADI PERSAHABATAN DAN PERDAMAIAN, DAN HANYA DI DALAM YESUSLAH KITA DAPAT MENEMUKAN KEDAMAIAN DAN SUKACITA.

Kita bisa berdamai dengan Allah, dengan sesama dan dengan diri sendiri jika Tuhan Yesus sudah memerintah dan menguasai hidup kita. Oleh karena itu, izinkan Tuhan Yesus memimpin dan menjadi raja dalam hidup kita.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan saya percaya nubuatan raja damai pasti digenapi yaitu Tuhan Yesus datang ke bumi dan memerintah sebagai raja segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.