RAJA KERAJAAN DAMAI

Raja Damai

Mikha 5:1-15
(Ayat 2) Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.

Mikha diutus Allah untuk bernubuat dan menyampaikan berita keselamatan kepada bangsa Israel. Allah akan membebaskan mereka dan mendirikan Kerajaan Damai di bumi. Raja Kerajaan Damai berasal dari suku terkecil yaitu Yehuda keturunan Daud.

Allah memegang janji kepada Daud, keturunan Daud akan memerintah dan kerajaannya kekal selamanya. Semua bangsa akan datang sujud menyembah Allah.

Kerajaan Damai yang dinubuatkan Mikha akan terwujud melalui kehadiran Yesus Kristus yang kedua di bumi. Kehadiran Yesus yang pertama untuk mengampuni dosa manusia, memberikan keselamatan bagi yang percaya. Kehadiran Yesus yang kedua adalah sebagai raja.

Kita yang sudah percaya terus pertahankan iman kepada Yesus sampai garis akhir. Nanti ketika Raja Kerajaan Damai memerintah kita tidak hanya diselamatkan tetapi akan turut memerintah.

PERTAHANKAN IMAN KEPADA YESUS SAMPAI GARIS AKHIR NANTI KITA AKAN MEMERINTAH DALAM KERAJAAN DAMAI.

RENUNGKAN:

  • Siapa raja Kerajaan Damai?
  • Bagaimana turut memerintah dalam Kerajaan Damai?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)