RANCANGAN TUHAN

DH-Rancangan Tuhan
Keluaran 26:1-37
(Ayat 30) Kemudian haruslah kaudirikan Kemah Suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu.

Allah menyuruh bangsa Israel sebagai umat Tuhan untuk membuat Kemah Suci. Kemah Suci adalah tempat di mana Allah berdiam di tengah-tengah umat-Nya. Untuk membuat Kemah Suci tersebut Allah sudah mempunyai rancangannya dan Allah memperlihatkannya kepada Musa di gunung Sinai. Allah menyuruh Musa untuk membuatnya seperti yang dilihatnya.


RANCANGAN TUHAN ADALAH RANCANGAN DAMAI SEJAHTERA DAN SUKACITA, BUKAN RANCANGAN KECELAKAAN TETAPI UNTUK MEMBERIKAN KEPADA UMAT-NYA HARI DEPAN YANG PENUH HARAPAN


Tidak hanya dalam hal Kemah Suci Allah memiliki rancangan, Allah juga mempunyai rancangan atas umat-Nya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita, bukan rancangan kecelakaan tetapi untuk memberikan kepada umat-Nya hari depan yang penuh harapan (Yeremia 29:11).

Salah satu tujuan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir karena Allah sudah memiliki rancangan atas mereka yaitu membawa mereka masuk dalam Tanah Perjanjian. Termasuk juga membawa mereka melewati padang gurun untuk membentuk karakter mereka menjadi umat Tuhan.

Demikian juga halnya dengan kehidupan setiap orang percaya. Kematian Yesus di kayu salib membawa pemulihan kepada setiap kita untuk menggenapi rancangan Allah atas kita. Yesus melakukan semua supaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir atas kita.

Betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan sebab rancangan-Nya adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita. Rancangan Tuhan “ya dan amin”, sekali pun mungkin saat ini kita punya masalah, persoalan dan pergumulan, TUHAN TIDAK PERNAH MENGINGKARI JANJI-NYA DAN RANCANGAN-NYA PASTI DIGENAPI atas kita bila kita percaya dan sungguh-sungguh melakukan perintah-Nya.

Tuhan memberkati.

DISKUSIKAN :

  1. Apakah rancangan Tuhan untuk umat-Nya?
  2. Apakah rancangan Tuhan juga untuk orang percaya? Jelaskan!
  3. Baca dan hafalkan Yer. 29:11!
DOA :
Saya percaya Tuhan, rancangan Tuhan pasti digenapi dalam hidup saya sekalipun saat ini masalah terus menyerang saya. Janji Tuhan “ya dan amin”. Dalam nama Tuhan Yeaus, Amin.