SELARASKAN DOA KITA DENGAN ALLAH

DH-Selaraskan Doa Kita Dengan Allah
2 Tawarikh 1:1-17
(Ayat 10) Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umat-Mu yang besar ini?

Suatu tawaran permintaan diberikan Allah kepada Salomo ketika Salomo mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Salomo diizinkan untuk meminta apa saja kepada Allah. Salomo tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, umur panjang tetapi Salomo meminta hikmat dan pengertian untuk dapat memimpin bangsa Israel kepada Allah.

Permintaan Salomo ternyata menyenangkan Allah karena permintaannya tidak untuk kepentingan pribadi atau memuaskan dirinya. Oleh karenanya Allah tidak hanya memberikan apa yang Salomo minta tetapi juga memberikan kekayaan dan kemuliaan yang belum pernah Allah berikan kepada siapapun dan tidak akan Allah berikan selain kepada Salomo.


KITA HARUS MINTA YANG SELARAS ATAU SESUAI DENGAN ALLAH SEHINGGA DOA DAN PERMINTAAN KITA ALLAH JAWAB


Hal ini menjadi pelajaran dan renungan bagi kita untuk tidak meminta kepada Tuhan dalam doa kita yang hanya untuk memuaskan diri sendiri. Kita harus minta yang selaras atau sesuai dengan Allah sehingga doa dan permintaan kita Allah jawab bahkan ditambahkan lebih lagi.

Tuhan memberkati.

DOA :
Ampuni saya Tuhan, kalau selama ini doa-doa saya berisi permintaan yang semuanya hanya untuk memuaskan kedagingan saya. Saya mau ubah doa saya sehingga selaras dengan Allah, sehingga rencana Allah digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.