SENANTIASA HIDUP DALAM PERSEKUTUAN DENGAN ALLAH

DH-Senantiasa Hidup Dalam Persekutuan Dengan Allah
Keluaran 31:1-18
(Ayat 15) Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan: setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati.

Allah meminta umat-Nya untuk menguduskan hari Sabat atau hari yang ketujuh. Hari Sabat adalah hari di mana umat Tuhan tidak diperbolehkan bekerja. Setelah selama enam hari mereka bekerja maka pada hari yang ketujuh, mereka harus berhenti bekerja. Tujuan Tuhan untuk menguduskan hari Sabat supaya umat-Nya bisa datang beribadah kepada Allah.

Allah tidak ingin umat-Nya bekerja terus sehingga fokusnya hanya kepada pekerjaan dan tidak memiliki waktu untuk beribadah kepada Allah. Allah ingin umat-Nya datang beribadah dan mengucap syukur atas semua yang sudah Allah lakukan dalam hidup mereka. Inti dari hari Sabat adalah umat-Nya bersekutu dengan Tuhan.


ALLAH INGIN UMAT-NYA MEMILIKI PERSEKUTUAN DENGAN TUHAN SETIAP HARI DAN TIDAK HANYA PADA HARI SABAT ATAU HARI MINGGU


Allah ingin umat-Nya memiliki persekutuan dengan Tuhan dan itu kerinduan Allah hingga sekarang, tetapi tidak hanya pada hari Sabat atau hari Minggu persekutuan terjadi. Allah ingin umat-Nya memiliki persekutuan dengan-Nya setiap hari dan persekutuan yang Allah ingini adalah persekutuan yang intim dan timbul dari hati yang haus akan Tuhan.

Jangan dibatasi hanya pada hari Minggu kita bersekutu dengan Tuhan tetapi kita harus selalu membangun hubungan dengan Allah setiap saat. Pada hari Minggu maupun hari-hari lainnya kita harus bersekutu dengan Allah melalui doa, pujian dan penyembahan dari hati yang haus kepada Allah, itulah ibadah yang sejati.

Kerinduan Allah adalah setiap kita senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Allah dan itu terjadi setiap saat. Hanya orang-orang yang memiliki gaya hidup menyembah atau yang senantiasa fokus kepada Allah yang bisa melakukannya. SALAH SATU TUJUAN HIDUP MANUSIA ADALAH UNTUK MEMUJI DAN MENYEMBAH ALLAH.

Tuhan memberkati.

DOA :
Ampuni saya Tuhan kalau selama ini hanya bersekutu dengan Tuhan pada saat saya beribadah di hari minggu. Saya akan bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.