SUMBER AIR KEHIDUPAN

DH-Sumber Air Kehidupan

Zakharia 14:1-21
(Ayat 8) Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem; setengahnya mengalir ke laut timur, dan setengah lagi mengalir ke laut barat; hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin.

Yerusalem adalah kota tempat Bait Allah, tempat kehadiran Allah di tengah umat-Nya. Dan dari Yerusalem mengalir air kehidupan, air yang memberi kehidupan pada makhluk hidup mengalir dari Yerusalem di setiap musim.

Penglihatan Zakharia merupakan janji Allah kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan dan kota Yerusalem sudah tinggal reruntuhan. Allah berjanji akan memulihkan kembali Yerusalem dan air kehidupan mengalir dari sana.

Penglihatan yang sama mengenai air kehidupan juga dialami oleh Yehezkiel. Yehezkiel melihat air kehidupan mengalir dari Bait Allah dan terus mengalir menjadi suatu sungai yang memberi kehidupan tidak hanya bagi makhluk hidup di dalam air tetapi juga di sepanjang sungai (Yeh. 47).

Sumber air kehidupan yang dilihat oleh Zakharia dan Yehezkiel sama yaitu berasal dari Bait Allah atau tempat Allah hadir. Jadi di mana ada kehadiran Allah maka akan mengalir air kehidupan yang memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

Demikian halnya dengan hidup kita yang adalah Bait Allah. Ada air kehidupan yang mengalir dari hati kita dan memberi kehidupan tidak hanya bagi diri kita tetapi juga bagi sesama sekeliling kita. Oleh karena itu JAGA HIDUP KITA TETAP KUDUS SEHINGGA ALLAH BERKENAN ATAS HIDUP KITA DAN MENGALIRKAN AIR KEHIDUPAN.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan, saya mau jaga Bait Allah dalam hidup saya sehingga terus mengalirkan air kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.