SYARAT BERDOA

Ajar Kami Berdoa

Markus 11:1-33
(Ayat 25) Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu juga yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.

Tuhan memerintahkan semua murid-Nya sebelum berdoa untuk membereskan hati dari semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan adalah dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah (1 Yoh. 3:4). Dosa menghalangi pengampunan Allah.

Semua dosa akan diampuni bila kita mengakuinya. Tetapi ketika dosa tidak diakui tidak ada pengampunan Allah. Upah dosa adalah maut yaitu kematian kekal, artinya kita adalah orang yang akan mendiami tempat penghukuman kekal yaitu neraka.

Dosa juga membuat pertolongan Tuhan tertunda, doa kita menjadi tidak atau belum dijawab Tuhan. Bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita atau telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar seruan kita tapi ada tirai yang menghalanginya yaitu dosa (Yes. 59:1-2). Dosa menjadi tabir yang menghalangi janji Allah digenapi dalam hidup kita.

Kalau kita memiliki kepahitan atau ganjalan dengan orang lain segera diselesaikan. Tirai yang menghalangi kita dengan Tuhan disingkirkan. Kita mendapat pengampunan dari Tuhan. Dan percaya apa saja yang diminta dan doakan kita telah menerimanya. Tuhan menjawab setiap doa kita (Mar. 11:24).

SYARAT BERDOA ADALAH MENGAMPUNI DAN MEMBERESKAN HATI.

RENUNGKAN:

  • Apa yang harus saya lakukan sebelum berdoa?
  • Mengapa dosa dapat menghalangi pertolongan Tuhan?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)