SYARAT BERDOA

DH-Syarat Berdoa
Markus 11:1-33
(Ayat 25) Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.

Tuhan memerintahkan kita sebelum berdoa untuk membereskan hati dari semua yang tidak berkenan kepada-Nya. Sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan adalah dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah (1Yoh. 3:4).

Tidak ada dosa yang tidak diampuni, bila kita mengakuinya. Tetapi sebaliknya ketika dosa tidak diakui maka kita tidak mendapat pengampunan Allah. Kita adalah orang-orang berdosa. Upah dosa adalah maut yaitu kematian kekal, artinya kita adalah orang-orang yang akan mendiami tempat penghukuman kekal yaitu neraka.

Dosa juga membuat pertolongan Tuhan tertunda atau doa-doa kita belum dijawab Tuhan. Bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita atau telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar seruan kita tetapi ada tirai yang menghalanginya yaitu dosa (Yes. 59:1-2). Dosa menjadi tabir yang menghalangi janji Allah digenapi dalam hidup kita.

KALAU KITA MEMILIKI KEPAHITAN ATAU GANJALAN DENGAN ORANG LAIN, CEPAT DISELESAIKAN, BERDAMAILAH, LEPASKAN PENGAMPUNAN DAN BERKATI ORANG YANG BERSALAH KEPADA KITA; SUPAYA TIRAI YANG MENGHALANGI KITA DENGAN TUHAN DISINGKIRKAN DAN KITA JUGA MENDAPAT PENGAMPUNAN DARI TUHAN DAN TUHAN MENJAWAB SETIAP DOA KITA (Mar. 11:24).

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan saya mau mengampuni setiap orang yang pernah melukai hati saya. Saya lepaskan pengampunan kepada mereka dan saya berdoa Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.