TAHUN PEMBEBASAN

DH-Tahun Pembebasan
Ulangan 15:1-23
(Ayat 1) Pada akhir tujuh tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang.

Tuhan menetapkan suatu aturan kepada bangsa Israel untuk di setiap akhir tujuh tahun menghapus hutang saudara-saudaranya yang berhutang. Pembebasan tidak hanya terjadi pada hutang secara materi, tetapi juga berlaku terhadap mereka yang menjadi budak. Di akhir tujuh tahun akan dibebaskan. Mereka kembali menjadi orang merdeka.

Allah menetapkan tahun pembebasan untuk mereka ingat akan keadaan mereka yang dulu sebagai budak untuk selalu ingat kepada Allah yang sudah membawa mereka keluar dan membebaskan dari perbudakan. Allah menetapkan mereka akan menjadi bangsa yang diberkati yang akan memberi pinjaman serta menguasai banyak bangsa.

Kita dulupun budak dosa tetapi kemudian kita dimerdekakan melalui kematian Yesus di kayu salib. Kita menjadi anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Tuhan membebaskan kita dengan tujuan untuk kita juga membawa kelepasan bagi jiwa-jiwa yang terikat.

HIDUP KITA SUDAH DITETAPKAN UNTUK DIBERKATI SUPAYA MENJADI BERKAT BAGI ORANG LAIN. Supaya dengan perbuatan kita Tuhan dipermuliakan. Tuhan rindu setiap jiwa-jiwa dibebaskan atau diselamatkan. Tuhan memberi kita amanat agung untuk melakukannya (Mat 28:19-20).

Tuhan memberkati.

RENUNGKAN :

  1. Apa tujuan Tuhan membebaskan saya dari budak dosa?
  2. Apa amanat agung Tuhan untuk saya lakukan?
DOA :
( Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan Firman Tuhan hari ini? )