TEMPAT YANG TEPAT

DH-Tempat Yang Tepat
Ulangan 12:1-32
(Ayat 11) Maka ke tempat yang dipilih Tuhan, Allahmu, untuk membuat nama-Nya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu nazarkan kepada Tuhan.

Musa menyampaikan pesan kepada bangsa Israel bila nanti kelak mereka sudah masuk dan tinggal di dalam Tanah Perjanjian, mereka harus beribadah kepada Allah di satu tempat yang Allah akan pilih kelak bila mereka sudah menetap di sana. Di tempat tersebut nama Allah akan ditegakkan, semua persembahan dan korban persembahan termasuk juga korban nazar dibawa ke tempat tersebut.


KITA HARUS TAHU TEMPAT DI MANA ALLAH TETAPKAN ATAU PILIH UNTUK KITA BERIBADAH DAN MEMBAWA PERSEMBAHAN


Tempat yang dipilih Allah tersebut kelak bernama Yerusalem. Sebagai bangsa Israel rohani, kita juga perlu menangkap apa yang menjadi aturan dan ketetapan Allah untuk umat-Nya. Khususnya dalam beribadah dan membawa persembahan, kita harus tahu tempat di mana Allah tetapkan atau pilih untuk kita beribadah dan membawa persembahan.

Tempat yang dipilih Allah bagi kita adalah tempat di mana kita mengalami pertumbuhan dalam hal kerohanian. Tempat yang dimaksud adalah tempat di mana kita beribadah atau berjemaat, tempat di mana kita diberi makan secara rohani sehingga mengalami pertumbuhan rohani dan iman kita bertumbuh menjadi semakin dewasa.

Bawalah persembahan ke dalam rumah Allah, supaya ada persediaan makanan di rumah Allah (Mal. 3:10). Di dalam rumah Allah ada suku Lewi yang tidak mendapat bagian dari Tuhan dan bagian mereka adalah dari persembahan yang dibawa oleh saudara-saudara mereka dari suku-suku lainnya.

Demikian juga dalam rumah Tuhan tempat kita beribadah, ada suku-suku Lewi yaitu hamba-hamba Tuhan atau para full timer yang mempersembahkan seluruh hidup mereka untuk melayani Tuhan dan pekerjaan-Nya. Semua persembahan kita salah satunya untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka. Ke sanalah persembahan kita bawa.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih Tuhan, untuk tempat yang Tuhan beritahu untuk saya membawa persembahan. Saya akan bawa persembahan saya ke Rumah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.