TERANG TUHAN

DH-Terang Tuhan
Ayub 25:1-6
(Ayat 4) Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih?

Manusia memang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, namun Allah tidak memandang rendah ciptaan-Nya. Allah menjadi Terang untuk memulihkan kembali keadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa.

ALLAH ADALAH TERANG DAN TERANG TUHAN TELAH TURUN MENYINARI SELURUH DUNIA YANG GELAP SEHINGGA MANUSIA YANG BERADA DALAM KEGELAPAN AKIBAT DOSA KETIKA MENERIMA TERANG TERSEBUT AKAN BEROLEH KESELAMATAN.

Melalui Terang Tuhan yaitu Yesus maka manusia yang pada mulanya dibuat segambar dengan Allah—tetapi akibat dosa maka gambaran Allah pada manusia rusak—dipulihkan kembali. Manusia yang belum menerima Terang Tuhan adalah manusia yang penuh dengan dosa.

Manusia yang hidupnya dalam dosa adalah ulat di hadapan Tuhan. Ulat hidup dalam daging busuk dan bangkai-bangkai. Bila kita belum percaya Tuhan, sama seperti ulat yang senangnya tinggal dalam bangkai-bangkai. Tetapi karena kemurahan Allah, Dia rela menebus dosa manusia.


ALLAH MENYELAMATKAN MANUSIA YANG PERCAYA KEPADA-NYA DAN KEMURAHAN-NYA TELAH MEMBUAT KITA MENJADI TERANG DALAM DUNIA INI


Allah menyelamatkan manusia yang percaya kepada-Nya. Kemurahan Tuhan telah membuat kita menjadi terang dalam dunia ini. Oleh karena itu kita harus hidup sebagai anak-anak Terang.

Tuhan memberkati.

DOA :
Terima kasih Tuhan, saya yang adalah ulat dan hidup di bangkai-bangkai, sekarang menjadi anak-anak Allah. Saya berjanji untuk hidup sebagai anak-anak Terang sehingga memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.