TIDAK ADA TEMPAT TERSEMBUNYI

DH-Tidak Ada Tempat Tersembunyi

Amos 9:1-15
(Ayat 2) Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tangan-Ku akan mengambil mereka dari sana; sekalipun mereka naik ke langit, Aku akan menurunkan mereka dari sana.

Tidak ada tempat yang tersembunyi bagi umat Tuhan untuk melarikan diri. Allah akan terus mengejar umat-Nya selama mereka tidak bertobat. Allah tahu di mana umat-Nya bersembunyi.

Amos menyampaikan penglihatan yang Allah perlihatkan kepadanya. Allah berdiri dekat Mezbah dan akan menghukum umat-Nya. Ke manapun mereka pergi dan bersembunyi, Allah tahu di mana mereka berada. Tidak ada gunanya untuk bersembunyi atau lari dari Allah.

Bila kita melakukan dosa, cepat bereskan dan minta ampun karena tidak ada guna bagi kita untuk bersembunyi dari Allah. Dengan bersembunyi kita hanya memperlambat pengampunan dari Allah bahkan bisa membuat Allah lebih marah lagi dengan perbuatan kita.

SEKECIL APAPUN DOSA, PERLU PEMBERESAN; TIDAK ADA DOSA YANG TERLALU BESAR SELAMA KITA MINTA AMPUN KEPADA ALLAH DAN TIDAK ADA DOSA YANG TIDAK DIAMPUNI SELAMA KITA MENGAKUI DAN BERTOBAT.

Tuhan hanya minta kita untuk minta ampun dan bertobat atas dosa-dosa yang dilakukan. Dengan bersembunyi atau menyembunyikan dosa hanya memperlambat pemberesan dan pengampunan dari Tuhan.

Tuhan memberkati.

DOA :
Allah tahu semua dosa yang saya lakukan. Tidak ada gunanya bersembunyi dari Allah. Tuhan saya minta ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang saya lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.