DH-Tuhan Berdaulat

TUHAN BERDAULAT

HOP CHURCHDaily HOPe

Mazmur 93:1-5
(Ayat 2) Takhta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada.

Mazmur pasal 93 dibuat untuk membangkitkan semangat bangsa Israel yang sedang mengalami masalah karena Yerusalem dan Bait Allah sudah dihancurkan. Gambaran Allah adalah sebagai raja yang kekal dan berdaulat supaya bangsa Israel melihat bahwa Allah mereka adalah raja yang memerintah seluruh dunia dan alam semesta.

Pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai Raja. Tuhan disebutkan sebagai yang terhebat daripada semua yang ada di dunia ini, bahkan takhta-Nya berbeda dengan takhta yang ada di dunia ini. Takhta Tuhan kekal dan Tuhan berdaulat penuh.

Semua peristiwa dan kejadian di dunia ini berada di bawah kuasa dan kendali Allah. Sekalipun raja-raja di dunia tampak berkuasa, tetapi tetap Allah yang memiliki kedaulatan penuh atas segalanya.

Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan adalah Raja yang berkuasa dan berdaulat. Allah tetap memerintah dunia ini sampai sekarang dan selama-lamanya. SEMUA DI BAWAH KUASA DAN KENDALI ALLAH DAN TIDAK ADA KUASA APAPUN YANG DAPAT MENGALAHKAN KUASA DAN KEHEBATAN TUHAN.


PERCAYALAH SEPENUHNYA KEPADA ALLAH YANG HIDUP DAN SELALU MENYERTAI KITA, MAKA KUASA DAN PEMBELAAN-NYA AKAN DINYATAKAN ATAS KITA


Jangan pernah takut menghadapi masalah apapun, kuasa Tuhan itu tetap selama-lamanya. Pada saat kita percaya penuh kepada Allah yang hidup dan selalu menyertai kita, maka kuasa dan pembelaan-Nya akan dinyatakan atas kita. Hadapi semua masalah dan tantangan dengan iman dan percaya kepada Allah bahwa Allah berdaulat penuh atas segalanya.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan, sungguh saya percaya bahwa Tuhan berdaulat atas segalanya termasuk juga atas hidup saya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya di bawah kendali dan kuasa Tuhan dan semuanya untuk kebaikan saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.