TUHAN MENUNTUT

DH-Allah Menuntut Umat-Nya

Mikha 6:1-16
(Ayat 8) “Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?”

Mikha memberitahukan kepada bangsa Israel untuk mengingat dan melakukan kembali semua perintah Allah. Semua perintah Allah adalah demi kebaikan mereka. Hukum Allah bertujuan untuk membawa mereka berjalan dalam rencana-Nya.

Tuhan menuntut 3 hal dari bangsa Israel untuk dilakukan, yaitu:

  • Berlaku adil atau hidup adil dengan siapapun
  • Mencintai kesetiaan
  • Hidup rendah hati

Tujuan Allah menuntut supaya mereka masuk dalam Tanah Perjanjian. Tanah penuh dengan susu dan madu, hidup dalam kasih karunia dan berkat Tuhan.

Di dalam Yesus janji Allah digenapi bagi kita yang percaya. Tuhan juga menuntut kita untuk melakukan seperti perintah kepada bangsa Israel. Lakukan perintah atau tuntutan Tuhan maka kita akan masuk Tanah Perjanjian dan hidup dalam kasih karunia Tuhan.

TUHAN MENUNTUT KITA UNTUK MELAKUKAN PERINTAH-NYA SUPAYA KITA HIDUP DALAM KASIH DAN BERKAT TUHAN.

RENUNGKAN:

  • Kenapa Tuhan menuntut umat-Nya?
  • Apa tuntutan Tuhan yang harus saya lakukan?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)