DH-Tuhan Tidak Bersama Kita

TUHAN TIDAK BERSAMA KITA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 8:1-18
(Ayat 12) Firman-Nya kepadaku: “Kaulihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka? Sebab mereka berkata: Tuhan tidak melihat kita; Tuhan sudah meninggalkan tanah ini.”

Perkataan “Tuhan tidak melihat kita? Tuhan sudah meninggalkan tanah ini” diucapkan oleh tua-tua kaum Israel yang didengar Yehezkiel dalam suatu penglihatan ketika rohnya dibawa Tuhan. Perkataan mereka ini menganggap Tuhan tidak bersama mereka bahkan Tuhan sudah pergi meninggalkan daerah mereka.

Perkataan ini sesungguhnya secara tidak langsung membenarkan atau mengizinkan mereka untuk melakukan perbuatan apapun yang dilarang Tuhan. Tidak hanya perkataan-perkataan yang Yehezkiel lihat dalam penglihatannya, tetapi mereka juga melakukan kenajisan dan kekejian terhadap Tuhan dengan penyembahan-penyembahan berhala yang mereka lakukan.

Tuhan memperlihatkan semua perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan yang membuat Tuhan marah dan akhirnya Tuhan meninggalkan mereka.


PERCAYALAH TUHAN SELALU BESERTA DENGAN KITA DAN PERTOLONGAN KITA HANYA DATANGNYA DARI TUHAN


Hal ini masih terjadi hingga saat ini pada umat Tuhan. Sering kali kita berkata Tuhan tidak ada ketika pertolongan Tuhan tidak kunjung tiba. Akhirnya kita membenarkan diri dengan mencari pertolongan dari manusia bahkan dari kuasa-kuasa gelap.

Kita tidak hanya meninggalkan Tuhan tetapi juga menajiskan diri kita dengan mempersembahkan hidup kita bukan kepada Tuhan tetapi kepada kuasa-kuasa kegelapan. KITA HARUS SUNGGUH-SUNGGUH BERTOBAT DAN MINTA AMPUN KEPADA TUHAN DAN BERBALIK DARI JALAN YANG SALAH.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan… saya percaya Tuhan selalu bersama saya sekalipun kondisi saya tidak baik dan doa-doa saya belum Tuhan jawab. Pertolongan saya hanya dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.