TUHAN TIDAK BERSAMA KITA

DH-Tuhan Tidak Bersama Kita

Yehezkiel 8:1-18

(Ayat 12) Firman-Nya kepadaku: “Kaulihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka? Sebab mereka berkata: Tuhan tidak melihat kita; Tuhan sudah meninggalkan tanah ini.”

Tuhan tidak melihat kita? Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan oleh tua-tua kaum Israel yang didengar Yehezkiel dalam suatu penglihatan ketika rohnya dibawa Tuhan.

Perkataan mereka yang menganggap Tuhan tidak bersama mereka bahkan Tuhan sudah pergi meninggalkan daerah mereka. Perkataan ini sesungguhnya secara tidak langsung membenarkan atau mengizinkan mereka untuk melakukan perbuatan apapun yang dilarang Tuhan.

Tidak hanya perkataan-perkataan yang Yehezkiel lihat dalam penglihatannya, tetapi mereka juga melakukan kenajisan dan kekejian terhadap Tuhan dengan penyembahan-penyembahan berhala yang mereka lakukan. Tuhan juga memperlihatkan perbuatan-perbuatan umat-Nya yang membuat Tuhan marah dan meninggalkan mereka.

Hal ini masih terjadi hingga saat ini pada umat Tuhan. Seringkali kita berkata Tuhan tidak ada ketika pertolongan Tuhan tidak kunjung tiba. Akhirnya kita membenarkan diri dengan mencari pertolongan dari manusia bahkan dari kuasa-kuasa gelap.

Kita tidak hanya meninggalkan Tuhan tetapi juga menajiskan diri kita dengan mempersembahkan hidup kita bukan kepada Tuhan tetapi kepada mereka. Kalau hal itu terjadi, KITA HARUS SUNGGUH-SUNGGUH BERTOBAT DAN MINTA AMPUN KEPADA TUHAN DAN BERBALIK DARI JALAN YANG SALAH.

DOA :
Tuhan ampuni saya, kalau saya sudah melukai Tuhan dengan perbuatan saya bahkan menajiskan diri saya. Saya bertobat Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.

DISKUSIKAN :

  1. Apakah anda pernah punya pikiran bahwa Allah tidak ada?
  2. Kemudian apa yang anda lakukan?
  3. Sekarang apa yang anda akan lakukan?

Tuhan memberkati.