YANG BERSERU PASTI DISELAMATKAN

DH-Yang Berseru Pasti Diselamatkan
Kisah Para Rasul 2:1-47
(Ayat 21) Dan barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.

Suatu “PRIVILEGE” atau hak istimewa Tuhan berikan bagi setiap orang yang mau berseru kepada nama Tuhan. Mereka akan diselamatkan dari penghukuman kekal.

Kelak setiap manusia akan menghadap takhta pengadilan Kristus setelah mengalami kematian. Mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan semasa hidupnya, baik atau jahat (2 Korintus 5:10).

Diselamatkan artinya kita hidup dan tinggal bersama dengan Tuhan di Sorga setelah kita mengalami kematian (1 Tesalonika 4:14). Kita tidak mengalami penghukuman dalam dapur api (Matius 13:41-42). Suatu jaminan kepastian Tuhan berikan dan kelak kita tinggal bersama dengan Tuhan di Sorga bagi kita yang berseru kepada nama Tuhan.

Siapakah nama Tuhan yang dimaksud Petrus atau ayat di atas?

Tuhan memberikan nama pada diri-Nya ketika ada di dunia yaitu YESUS (Matius 1:21). Yesuslah nama yang Tuhan berikan supaya ketika kita berseru kepada nama-Nya maka kita diselamatkan.

Kata “berseru” bukan hanya sekadar kita mengeluarkan kata memanggil Yesus, sebab bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku akan masuk dalam Kerajaan Sorga (Matius 7:21-23) tetapi mereka yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dan melakukan semua perintah-perintah-Nya, itulah yang diselamatkan.

BERSERU ARTINYA MENYERAHKAN HIDUP KEPADA YESUS SEBAGAI TUHAN DAN JURUSELAMAT dan melakukan semua perintah-perintah-Nya.

Tuhan memberkati.

DOA :
Tuhan… saya mau terus berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juruselamat dalam hidup saya. Saya serahkan hidup saya ke tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.