YESUS JURUSELAMAT

DH-Siapakah Yesus

Hosea 13:1-16
(Ayat 4) Tetapi Aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir; engkau tidak mengenal allah kecuali Aku, dan tidak ada juruselamat selain dari Aku.

Dalam kemarahan-Nya Allah mengingatkan kembali kepada umat-Nya ketika mereka di Mesir dijadikan budak. Allah memperkenalkan diri sebagai Allah melalui Musa (Kel. 3:14).

Allah kemudian menjadi juruselamat mereka dengan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Membawa mereka keluar dari Mesir, masuk ke Tanah Perjanjian dan menjadi bangsa yang merdeka.

Tetapi perbuatan mereka sangat mendukakan Allah. Bangsa Israel tidak menyembah Allah yang sudah membebaskan dan menyelamatkan mereka. Bangsa Israel membuat patung tuangan dan menyembahnya. Allah menghukum bangsa Israel, kerajaan Israel dihancurkan lalu mereka dibuang dan dijadikan budak (ayat 9).

Hal yang sama juga Allah lakukan terhadap kita. Allah dalam nama Yesus turun ke dunia menjadi manusia dan mati di kayu salib. Melalui kematian-Nya di kayu salib maka kita yang percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal (Yoh. 3:16). Dan kita menjadi anak Allah.

Kita harus jadikan bangsa Israel sebagai pelajaran bagi kita untuk tidak menyia-nyiakan kebaikan Tuhan. Jangan menyembah berhala, tetap jadikan Yesus yang utama dalam kehidupan kita sehingga masuk dalam Tanah Perjanjian. Hidup kita penuh dengan susu dan madu. kita hidup dalam kelimpahan.

TETAP PERCAYA DAN JADIKAN YESUS SEBAGAI JURUSELAMAT SEKARANG DAN SELAMANYA.

RENUNGKAN:

  • Mengapa Yesus mau menjadi Juruselamat?
  • Bagaimana menjadikan Yesus sebagai Juruselamat?

DOA:
(Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini?)