DH-Allah Berdaulat Penuh

ALLAH BERDAULAT PENUH

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

1 Samuel 9:1-27 (Ayat 17) Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya: “Inilah orang yang Kusebutkan kepadamu itu; orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umat-Ku.”

Continue Reading
DH-Allah Berdaulat Penuh

ALLAH BERDAULAT PENUH

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Samuel 9:1-27 (Ayat 17) Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya: “Inilah orang yang Kusebutkan kepadamu itu; orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umat-Ku.”

Continue Reading