DH-Jangan Tertipu Berkat

JANGAN TERTIPU BERKAT

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 36:1-43 (Ayat 6) Esau membawa isteri-isterinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan, lalu pergilah ia ke negeri lain dan ia meninggalkan Yakub, adiknya itu.

Continue Reading
DH-Jangan Tertipu Berkat

JANGAN TERTIPU BERKAT

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Kejadian 36:1-43 (Ayat 6) Esau membawa isteri-isterinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan, lalu pergilah ia ke negeri lain dan ia meninggalkan Yakub, adiknya itu.

Continue Reading
DH-Awal Dan Akhir Sama

AWAL DAN AKHIR SAMA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Kejadian 10:1-32 (Ayat 9) Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang: “Seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan.”

Continue Reading
DH-Awal Dan Akhir Sama

AWAL DAN AKHIR SAMA

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 10:1-32 (Ayat 9) Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang: “Seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan.”

Continue Reading
DH-Selubung

SELUBUNG

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Korintus 3:1-18 (Ayat 16) Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari padanya.

Continue Reading
DH-Like Father Like Son

LIKE FATHER LIKE SON

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yohanes 5:1-47 (Ayat 19) Maka Yesus menjawab mereka, kata-Nya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri-Nya sendiri, jikalau tidak Ia melihat Bapa mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak.”

Continue Reading