DH-Pemimpin Adalah Teladan

PEMIMPIN ADALAH TELADAN

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Samuel 12:1-25 (Ayat 2) “Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu; tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini.”

Continue Reading
DH-Pemimpin Adalah Teladan

PEMIMPIN ADALAH TELADAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

1 Samuel 12:1-25 (Ayat 2) “Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu; tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini.”

Continue Reading
DH-Rendahkan Diri Di Hadapan Tuhan

HIDUP TAKUT AKAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Hakim-hakim 19:1-30 (Ayat 25) Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka ke luar, kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya, sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu.

Continue Reading
DH-Rendahkan Diri Di Hadapan Tuhan

HIDUP TAKUT AKAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Hakim-hakim 19:1-30 (Ayat 25) Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka ke luar, kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya, sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu.

Continue Reading
DH-Beribadah Selalu Kepada Tuhan

BERIBADAH SELALU KEPADA TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yosua 24:1-33 (Ayat 31) Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari pada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel.

Continue Reading
DH-Beribadah Selalu Kepada Tuhan

BERIBADAH SELALU KEPADA TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yosua 24:1-33 (Ayat 31) Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari pada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel.

Continue Reading
DH-Rahasia Disertai Tuhan

RAHASIA DISERTAI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Kejadian 39:1-23 (Ayat 2) Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya; maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu.

Continue Reading
DH-Rahasia Disertai Tuhan

RAHASIA DISERTAI TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 39:1-23 (Ayat 2) Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya; maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu.

Continue Reading
DH-Warisan Rohani

WARISAN ROHANI

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Timotius 1:1-18 (Ayat 5) Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu.

Continue Reading