IMAN MEMBUAT JANJI TUHAN DIGENAPI

DH-Iman Belalang

Lukas 7:1-50 (Ayat 9) Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Dia, Ia berkata: “Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah Aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel”.

IMAN MEMBUAT JANJI TUHAN DIGENAPI

Musuh Tuhan

Lukas 7:1-50 (Ayat 9) Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Dia, Ia berkata: “Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah Aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel”.

JANJI TUHAN PASTI DIGENAPI

Janji Tuhan Selalu Tepat Waktu

Habakuk 2:1-20 (Ayat 3) Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu; apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh.

JANJI TUHAN PASTI DIGENAPI

Bangkit Dari Kemalasan

Habakuk 2:1-20 (Ayat 3) Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu; apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh.

JANJI TUHAN PASTI DIGENAPI

DH-Jangan Ragu Dengan Janji Tuhan

Yeremia 52:1-34 (Ayat 31) Kemudian dalam tahun ketiga puluh tujuh sesudah Yoyakhin, raja Yehuda, dibuang, dalam bulan yang kedua belas, pada tanggal dua puluh lima bulan itu, maka Ewil-Merodakh, raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakhin, raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara.

JANJI TUHAN PASTI DIGENAPI

DHK-Minyak Narwastu

Yeremia 52:1-34 (Ayat 31) Kemudian dalam tahun ketiga puluh tujuh sesudah Yoyakhin, raja Yehuda, dibuang, dalam bulan yang kedua belas, pada tanggal dua puluh lima bulan itu, maka Ewil-Merodakh, raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakhin, raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara.

MENANTIKAN JANJI TUHAN

DH-Menantikan Janji Tuhan

Mazmur 40:1-17 (Ayat 1) Aku sangat menanti-nantikan Tuhan; lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong.

MENANTIKAN JANJI TUHAN

DH-Menantikan Janji Tuhan

Mazmur 40:1-17 (Ayat 1) Aku sangat menanti-nantikan Tuhan; lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong.

JANJI TUHAN MURNI

Janji Tuhan Murni

Mazmur 12:1-8 (Ayat. 6) Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah.

JANJI TUHAN MURNI

Janji Tuhan Murni

Mazmur 12:1-8 (Ayat. 6) Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah.

ORANG BENAR HIDUP BAHAGIA

DH-Orang Benar Hidup Bahagia

Mazmur 1:1-6 (Ayat 1) Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.

ORANG BENAR HIDUP BAHAGIA

DH-Orang Benar Hidup Bahagia

Mazmur 1:1-6 (Ayat 1) Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.