DH-Fokus Dengan Hari Ini

FOKUS DENGAN HARI INI

HOP CHURCHDaily HOPe

Ibrani 3:1-19 (Ayat 13) Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan “hari ini”, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa.

Continue Reading
DH-Fokus Dengan Hari Ini

FOKUS DENGAN HARI INI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Ibrani 3:1-19 (Ayat 13) Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan “hari ini”, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa.

Continue Reading
DH-Jangan Memberontak

JANGAN MEMBERONTAK

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yehezkiel 44:1-31 (Ayat 6) Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel: Beginilah firman Tuhan Allah: Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel.

Continue Reading
DH-Jangan Memberontak

JANGAN MEMBERONTAK

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 44:1-31 (Ayat 6) Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel: Beginilah firman Tuhan Allah: Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel.

Continue Reading
DH-Kasih Tuhan Mengalir Dari Atas

KASIH TUHAN MENGALIR DARI ATAS

HOP CHURCHDaily HOPe

Kidung Agung 4:1-16 (Ayat 8) Turunlah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku, datanglah kepadaku dari gunung Libanon, turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul!

Continue Reading
DH-Kasih Tuhan Mengalir Dari Atas

KASIH TUHAN MENGALIR DARI ATAS

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Kidung Agung 4:1-16 (Ayat 8) Turunlah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku, datanglah kepadaku dari gunung Libanon, turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul!

Continue Reading
DHK-Allah Senantiasa Menyertai Umat-Nya

ALLAH SENANTIASA MENYERTAI UMAT-NYA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Hakim-hakim 2:1-23 (Ayat 1) Lalu Malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman: “Telah Kutuntun kamu keluar dari Mesir dan Kubawa ke negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan Aku telah berfirman: Aku tidak akan membatalkan perjanjian-Ku dengan kamu untuk selama-lamanya.”

Continue Reading