DH-Kasih Tuhan Mengalir Dari Atas

KASIH TUHAN MENGALIR DARI ATAS

HOP CHURCHDaily HOPe

Kidung Agung 4:1-16 (Ayat 8) Turunlah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku, datanglah kepadaku dari gunung Libanon, turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul!

Continue Reading
DH-Kasih Tuhan Mengalir Dari Atas

KASIH TUHAN MENGALIR DARI ATAS

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Kidung Agung 4:1-16 (Ayat 8) Turunlah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku, datanglah kepadaku dari gunung Libanon, turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul!

Continue Reading
DHK-Allah Senantiasa Menyertai Umat-Nya

ALLAH SENANTIASA MENYERTAI UMAT-NYA

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Hakim-hakim 2:1-23 (Ayat 1) Lalu Malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman: “Telah Kutuntun kamu keluar dari Mesir dan Kubawa ke negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan Aku telah berfirman: Aku tidak akan membatalkan perjanjian-Ku dengan kamu untuk selama-lamanya.”

Continue Reading
DH-Dalam Hadirat Tuhan

DALAM HADIRAT TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 33:1-29 (Ayat 3) Sungguh Ia mengasihi umat-Nya; semua orang-Nya yang kudus — di dalam tangan-Mulah mereka, pada kaki-Mulah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu.

Continue Reading
DH-Jangan Jadi Anak Yang Degil

JANGAN JADI ANAK YANG DEGIL

HOP CHURCHDaily HOPe

Ulangan 21:1-23 (Ayat 21) Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu, sehingga ia
mati. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu; dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut.

Continue Reading
DH-Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kita

TUHAN TIDAK PERNAH MENINGGALKAN KITA

HOP CHURCHDaily HOPe

Yohanes 21:1-25 (Ayat 3) Kata Simon Petrus kepada mereka: “Aku pergi menangkap ikan.” Kata mereka kepadanya: “Kami pergi juga dengan engkau.” Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa.

Continue Reading