DH-Kaya - Miskin Dalam Allah

KAYA – MISKIN DALAM ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Bilangan 36:1-13 (Ayat 8) Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka, haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya.

Continue Reading
DH-Kasihilah Sesamamu

KASIHILAH SESAMAMU

HOP CHURCHDaily HOPe

Imamat 19:1-37 (Ayat 13) Janganlah engkau memeras sesamamu manusia dan janganlah engkau merampas; janganlah kautahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya.

Continue Reading
DH-Tinggal Di Dalam Kasih Allah

TINGGAL DI DALAM KASIH ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Yohanes 4:1-21 (Ayat 16) Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barangsiapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia.

Continue Reading
DH-Nyatakan Kasih Allah

NYATAKAN KASIH ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

1 Yohanes 3:1-24 (Ayat 17) Barangsiapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?

Continue Reading
DH-Fokus Dengan Hari Ini

FOKUS DENGAN HARI INI

HOP CHURCHDaily HOPe

Ibrani 3:1-19 (Ayat 13) Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan “hari ini”, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa.

Continue Reading