DH-Kuasa Dalam Kebersamaan

KUASA DALAM KEBERSAMAAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Kejadian 11:1-32 (Ayat 6) Dan Ia berfirman: “Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka; mulai dari sekarang apa pun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana.”

Continue Reading