DH-Ketaatan Merupakan Kunci Kemenangan

KETAATAN MERUPAKAN KUNCI KEMENANGAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Yosua 11:1-23 (Ayat 15) Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hamba-Nya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua dan seperti itulah dilakukan Yosua: tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.

Continue Reading
DH-Dukacita Yang Membawa Kehidupan

DUKACITA YANG MEMBAWA KEHIDUPAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Korintus 7:1-16 (Ayat 10) Sebab dukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi dukacita yang dari dunia ini menghasilkan kematian.

Continue Reading
DH-Jadilah Kehendak-Mu

JADILAH KEHENDAK-MU

HOP CHURCHDaily HOPe

Lukas 1:1-80 (Ayat 38) Kata Maria: “Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu.” Lalu malaikat itu meninggalkan dia.

Continue Reading
DH-Tuhan Benci Perceraian

TUHAN BENCI PERCERAIAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Maleakhi 2:1-17 (Ayat 16) Sebab Aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel – juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat!

Continue Reading