DH-Jangan Memberontak

JANGAN MEMBERONTAK

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Yehezkiel 44:1-31 (Ayat 6) Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel: Beginilah firman Tuhan Allah: Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel.

Continue Reading
DH-Jangan Memberontak

JANGAN MEMBERONTAK

HOP CHURCHDaily HOPe

Yehezkiel 44:1-31 (Ayat 6) Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel: Beginilah firman Tuhan Allah: Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel.

Continue Reading
DH-Tekad Dan Kemurahan Tuhan

TEKAD DAN KEMURAHAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Nehemia 2:1-20 (Ayat 18) Ketika kuberitahukan kepada mereka, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka: “Kami siap untuk membangun!” Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu.

Continue Reading
DH-Tekad Dan Kemurahan Tuhan

TEKAD DAN KEMURAHAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

Nehemia 2:1-20 (Ayat 18) Ketika kuberitahukan kepada mereka, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka: “Kami siap untuk membangun!” Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu.

Continue Reading
DH-Semua Untuk Kemuliaan Tuhan

SEMUA UNTUK KEMULIAAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

2 Raja-raja 5:1-27 (Ayat 16) Tetapi Elisa menjawab: “Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapan-Nya aku menjadi
pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa.” Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak.

Continue Reading
DH-Semua Untuk Kemuliaan Tuhan

SEMUA UNTUK KEMULIAAN TUHAN

HOP CHURCHDaily HOPe

2 Raja-raja 5:1-27 (Ayat 16) Tetapi Elisa menjawab: “Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapan-Nya aku menjadi
pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa.” Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak.

Continue Reading
DH-Allah Maha Adil

ALLAH MAHA ADIL

HOP CHURCHDaily HOPe

Roma 11:1-36 (Ayat 22) Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasan-Nya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahan-Nya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahan-Nya; jika tidak, kamu pun akan di potong juga.

Continue Reading