DH-Raja Kerajaan Damai

RAJA KERAJAAN DAMAI

HOP CHURCHDaily HOPe Kid

Mikha 5:1-15 (Ayat 2) Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.

Continue Reading
DH-Raja Kerajaan Damai

RAJA KERAJAAN DAMAI

HOP CHURCHDaily HOPe

Mikha 5:1-15 (Ayat 2) Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.

Continue Reading
DH-Raja Kerajaan Damai

RAJA KERAJAAN DAMAI

HOP CHURCHDaily HOPe

Mikha 5:1-15 (Ayat 2) Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.

Continue Reading