DH-Kunci Kerajaan Maut

KUNCI KERAJAAN MAUT

HOP CHURCHDaily HOPe

Wahyu 1:1-20 (Ayat 17-18) … “Jangan takut! Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir, dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai selama-lamanya dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.”

Continue Reading