DH-Ahli Waris Kerajaan Allah

AHLI WARIS KERAJAAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Galatia 4:1-31 (Ayat 1) Yang dimaksud ialah: selama seorang ahli waris belum akil balig, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguhpun ia adalah tuan dari segala sesuatu.

Continue Reading
DH-Kunci Kerajaan Allah

KUNCI KERAJAAN ALLAH

HOP CHURCHDaily HOPe

Matius 16:1-28 (Ayat 19) Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.

Continue Reading