DH-Syarat Mengikuti Yesus

SYARAT MENGIKUTI YESUS

HOP CHURCHDaily HOPe

Markus 8:1-38 (Ayat 34) Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka: “Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku.”

Continue Reading